pasek

Projekt 4.3.

Wdrożenie ProBioTechnologii do produkcji probiotyków


Szanowni Państwo,

Probiotics Polska Magdalena Górska ma zaszczyt i przyjemność poinformować, że rozpoczął realizację projektu nr POIG.04.03.00-00-853/11  pn. „Wdrożenie ProBioTechnologii do produkcji probiotyków” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie 4.3. Kredyt technologiczny.

Przedmiotem inwestycji technologicznej jest zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia ProBioTechnologii takich jak: układ podgrzewania wody produkcyjnej i technologicznej, układ wentylacji wymuszonej wraz z odzyskiem ciepła z pomieszczeń zakładu, system doprowadzenia oraz odprowadzenia ogrzewania do pomieszczeń produkcyjnych, system zasilania i odprowadzenia wody sanitarnej ciepłej i zimnej deszczowej, system zaopatrzenia pomieszczeń w sprężone powietrze, system uzdatniania wody, system linii technologicznej przygotowania i przeprowadzania procesu fermentacji, regały magazynowe wysokiego składowania, zbiorniki na gotowe wyroby, elektryczny wózek widłowy, palety z tworzywa sztucznego, paleciak, agregat prądotwórczy, komputery z oprogramowaniem, komplet mebli, wyposażenie laboratorium.
Inwestycja technologiczna jest warunkiem wdrożenia ProBioTechnologii i wytwarzania nowych i udoskonalonych preparatów probiotycznych.
 

Wartość projektu wynosi 2 540 000,00 PLN,
Wartość dofinansowania (premii technologicznej) wynosi 1 524 000,00 PLN.
Okres realizacji projektu 1 październik 2012r. – 30 czerwca 2013r.